Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście. • Data publikacji strony internetowej: 2007-12-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Dombrowski, e-mail: biuro@osir-polna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 22-825-38-60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście znajduję się przy ul. Polnej. Przejścia piesze są od ulic Waryńskiego i Trasy Łazienkowskiej, posiadają sygnalizację dźwiękową. Najbliższe przystanki Tramwaj: 600 m (Plac Unii Lubelskiej), Autobus: 450 m (Al. Armii Ludowej), Metro: 550 m Metro Politechnika ul. Ludwika Waryńskiego. Najbliższy postój taksówek jest na Pl. Unii Lubelskiej. Uwaga: Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawić aktualne informacje.


Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku i strefa obsługi

Dostęp do budynku możliwy jest bezpośrednio z ulicy miejskiej, chodnikiem po płaskim dojściu lub zjazdem do parkingu podziemnego z windą.

W zakresie otoczenia obiektu i holu wejściowego:

 • obiekt oznakowany jest od strony ulicy na ścianie budynku na wysokości wjazdu do parkingu podziemnego dużym napisem (m.in.: pływalnia, hala sportowa),
 • wyznaczone jest jedno miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych na parkingu podziemnym,
 • wejście do obiektu znajduje się na poziomie parteru i umożliwia wejście osobie z niepełnosprawnościami,
 • przed drzwiami zamontowano dzwonek umożliwiający kontakt z ochroną/obsługą obiektu,
 • wymiary holu wejściowego zapewniają przestrzeń manewrową dla wózków,
 • w recepcji zamontowano pętle indukcyjną dla osób niedosłyszących oraz zapewniono dostępu do tłumacza języka migowego online,
 • w holu znajduje się winda umożliwiająca wjazd wózka.

W zakresie klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych:

 • szerokość ciągów komunikacyjnych oraz przewężeń i drzwi pozwala na swobodne poruszanie się oraz wymijanie się osób na wózkach,
 • wszystkie drzwi zapewniają kontrast kolorystyczny dla osób niedowidzących.

W zakresie toalet:

 • w budynku jest 5 toalet dedykowanych osobom niepełnosprawnym: 1 na I poziomie, 2 w szatniach przy hali sportowej, 2 w przebieralniach basenowych
 • drzwi wejściowe i powierzchnia manewrowa pozwala poruszać się na wózku,
 • ściany mają kolory kontrastujące z podłogami ułatwiając poruszanie się osobom niedowidzącym,
 • armatura i poręcze zamontowano na wysokości ułatwiającej poruszanie się osobie na wózku, zapewniając także powierzchnię przesiadkową,
 • zapewniono lustra ruchome umożliwiające dowolne ustawienie kąta odbicia się,
 • zamontowano czujniki światła ułatwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.

W zakresie przebieralni i pryszniców:

 • w przebieralniach zapewniono powierzchnię manewrową dla wózków,
 • przy wszystkich szafkach ustawione są ławki, co uniemożliwia swobodne korzystanie z poziomu wózka,
 • wszystkie prysznice umożliwiają podjazd wózka,
 • specjalne prysznice znajdują się w toaletach dla niepełnosprawnych, jako otwarte miejsca prysznicowe, z zapewnionym krzesełkiem i poręczą oraz z kranem na wysokości 110 cm,
 • na całej długości ściany, pod którą umieszczono suszarki znajdują się ławki uniemożliwiające podjazd wózka.

W zakresie pływalni i hali sportowej:

 • możliwe swobodne wejście i korzystanie dla osób na wózkach,
 • ośrodek posiada na pływalni maszynę do wkładania osoby niepełnosprawnej do wody,
 • w pobliżu niecki basenowej nie ma sygnalizacji wizualnej i dźwiękowej,
 • na pływalni w koło linia kontrastująca okalająca nieckę basenową.

Obiekt posiada oznakowane udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


 
 
Wprowadził BZMW/ext.A.Wisniewska 23-09-2020
Aktualizujący Dombrowski Piotr (OSiR Polna) 04-05-2022
Zatwierdzający Kwiatkowski Marek (OSiR Polna) 04-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-05-2022
Liczba odwiedzin: 605